Klimaatzaak

VOLG DE RECHTSZAAK

Het nieuws over Klimaatzaak

In 2014 spande vzw Klimaatzaak een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden die voor klimaat bevoegd zijn. Na de nodige vertragingsmaneuvers werd onze zaak van 16 tot 26 maart 2021 mondeling gepleit. Lees hier alle updates en nieuws over de rechtszaak.

26 maart 2021 om 19:26

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 9

Het zit erop! It's a wrap. 

Negen dagen lang hebben onze advocaten het beste van zichzelf gegeven om onze zaak te bepleiten. Nu zijn de dobbelstenen geworpen. We hebben ons lot in de handen van drie rechters gelegd en nu rest ons enkel nog hoopvol af te wachten.

Het gebruikelijke verslag van de dag laten we achterwege, om de eenvoudige reden dat er niets nieuws werd gezegd. "Pas de nouvelles", zei de advocaat van het Waalse gewest en dat vat het goed samen. Elk van de overheden heeft in een kwartiertje herhaald wat ze eerder al zeiden: om iets na 10 zat de zittingsdag er al op.

Lees hier onze nieuwsbrief van 26 maart
26 maart 2021 om 19:10

Meer dan 65.000 keer bedankt voor jullie steun!

Nog een dankbericht speciaal voor jullie. Onze mede-eisers, medestanders, sympathisanten en advocaten voor het klimaat. Ontzettend bedankt voor alle hulp en steun! Jullie zijn Klimaatzaak!

We kijken nu halsreikend uit naar de uitspraak begin juli. We houden jullie op de hoogte. Herbekijk intussen al jullie mooie foto's en filmpjes op je favoriete sociale media. En blijf samen met ons advocaat voor het klimaat!

Facebook #klimaatadvocaat >
Instagram #klimaatadvocaat >
Twitter #klimaatadvocaat >
25 maart 2021 om 20:30

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 8

De voorlaatste dag! En weer een belangrijke dag vandaag in Haren. De dag van de zogenaamde eindreplieken, waarbij onze advocaten een paar laatste uren toegewezen kregen om alles wat we de voorbije dagen van de overheden te horen kregen zo gebald mogelijk te weerleggen. En dat deden ze, vijfkoppig, met verve.

Lees hier onze nieuwsbrief van 25 maart
24 maart 2021 om 18:53

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 7

Vandaag was de laatste van de pleitdagen die onze tegenstrevers toegewezen kregen. Of pleituur, moeten we zeggen, want meer tijd had het Vlaams gewest blijkbaar niet nodig om zijn klimaatbeleid te verdedigen. 

Het was opnieuw een jonge advocate die het woord nam vandaag. De verdediging werd opgebouwd volgens het intussen gekende stramien: de feiten (toegespitst op Vlaanderen), de ontvankelijkheid, de vorderingen te gronde, de injuncties en de dwangsom. 

Lees hier onze nieuwsbrief van 24 maart
23 maart 2021 om 18:47

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 6

Vandaag was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan zet om zijn argumenten tegen onze aanklacht in stelling te brengen. Twee jonge advocaten voerden namens Brussel het woord; ze concentreerden hun verweer op de doelen en resultaten van het Brusselse klimaatbeleid, de ontvankelijkheid van de eis, de aansprakelijkheid en de mensenrechten. 

Lees hier onze nieuwsbrief van 23 maart
22 maart 2021 om 19:30

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 5

Vandaag was een lange dag in de rechtbank: de enige dag van ons proces dat er een hele dag gepleit werd. In de voormiddag kwam de federale Staat aan bod; in de namiddag was het Waals gewest aan de beurt. Kwam vandaag op hoofdlijnen aan bod:

 • voor de federale Staat: de scheiding der machten, aansprakelijkheid, mensenrechten en de dwangsom;
 • voor het Waals gewest: doelen en resultaten van het Waals klimaatbeleid, aansprakelijkheid, mensenrechten en ontvankelijkheid. 
Lees hier onze nieuwsbrief van 22 maart
19 maart 2021 om 18:52

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 4

Vandaag was de eerste pleitdag van onze tegenstanders. De Belgische Staat nam daarvan als eerste het woord. Ook maandagvoormiddag staan pleidooien van de Belgische Staat op de agenda; in de namiddag is dan het Waals gewest aan de beurt.

Lees hier onze nieuwsbrief van 19 maart
18 maart 2021 om 18:52

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 3

Wat gaat het snel! Vandaag was al de laatste van onze eigen pleitdagen. Onze advocaten zorgden voor een adembenemende finale. Vanaf morgen komen onze tegenstrevers aan de beurt. Stond vandaag op de agenda:

 • de schending van de mensen- en kinderrechten
 • de vorderingen, in feite en in rechte
 • de dwangsom

We kunnen jammer genoeg onmogelijk een integraal verslag brengen. Maar weet dat je al onze argumenten kunt nalezen in onze syntheseconclusies.

Lees hier onze nieuwsbrief van 18 maart
17 maart 2021 om 19:05

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 2

Vandaag was dag 2 van de drie dagen die Klimaatzaak toegewezen kreeg om de rechters te overtuigen. Onze advocaten haalden alles uit de kast om al onze mede-eisers zo goed mogelijk te verdedigen. Stond vandaag op de agenda:

 • de ontvankelijkheid van de eis, zowel voor de VZW als voor de mede-eisers;
 • de aansprakelijkheid van de federale Staat en de drie gewesten, waarbij uitgebreid werd ingezoomd om de fout/het nalaten, de schade en het causaal verband tussen beiden.  

Je kunt al onze argumenten ook in detail nalezen in de syntheseconclusies.

Lees hier onze nieuwsbrief van 17 maart
16 maart 2021 om 20:10

Bericht uit de rechtszaal - pleitdag 1

Vandaag was dag één van onze drie pleitdagen. De kop is eraf! En onze advocaten hebben hun start niet gemist! Het waren stuk voor stuk gloedvolle pleidooien. In grote lijnen kwamen aan bod: 

 • de feiten van klimaatopwarming, met uitleg over het broeikaseffect, het effect van CO2, de tipping points,…;
 • de gevolgen van klimaatopwarming in België en de rest van de wereld;
 • de engagementen en tekortkomingen van België;
 • het gebrek aan intra-Belgische samenwerking en coördinatie inzake klimaatbeleid.
Lees hier onze nieuwsbrief van 16 maart
15 maart 2021 om 08:27

Heel België advocaat voor het klimaat

Zondag 14 maart zag België zwart van de Klimaatzaaksympathisanten. Op maar liefst 100 plaatsen in heel het land kwamen medestanders samen om coronaproof hun steun te betuigen voor onze rechtszaak. Bekijk onze compilatievideo of ontdek alle foto's en filmpjes op je favoriete sociale media.

Facebook #klimaatadvocaat >
Instagram #klimaatadvocaat >
Twitter #klimaatadvocaat >

Een overzicht van de gerechtelijke stappen

Het duurde zes jaar om de Klimaatzaak voor de rechter te krijgen. Waarom duurde dat zo lang ? Wat is er in die tijd allemaal gebeurd? De tijdslijn geeft je meer inzicht in het verloop van de gerechtelijke stappen.

 • 2014

 • 1 december 2014

  Klimaatzaak stuurt ingebrekestelling naar de vier Belgische overheden

  Vzw Klimaatzaak stelt de vier bevoegde Belgische overheden (de gewesten en de federale staat) formeel in gebreke. Klimaatzaak vraagt de overheden om hun verplichtingen – de Belgische uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 40% verminderen ten opzichte van 1990 – na te komen.

 • ⇧  Verberg alle stappen  ⇧
  ⇩  Toon alle stappen  ⇩
 • 2021

Klimaatzaak

Mondelinge pleidooien: wie was wanneer aan zet?

16 maart 2021, 9-12 uur: Klimaatzaak
17 maart 2021, 9-12 uur: Klimaatzaak
18 maart 2021, 9-12 uur: Klimaatzaak
19 maart 2021, 9-12 uur: Belgische staat
22 maart 2021, 9-12 uur: Belgische staat
22 maart 2021, 14-17 uur: Waals Gewest
23 maart 2021, 9-12 uur: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
24 maart 2021, 9-12 uur: Vlaams Gewest
25 maart 2021, 9-12 uur: Replieken Klimaatzaak
26 maart 2021, 9-12 uur: Replieken overheden

In 2014 spande vzw Klimaatzaak een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden die voor klimaat bevoegd zijn. Na de nodige vertragingsmaneuvers werd onze zaak van 16 tot 26 maart 2021 mondeling gepleit. Lees hier alle updates en nieuws over de rechtszaak.

Nederland leert ons dat het kán

Uiteraard hopen we het succes van de Nederlandse Klimaatzaak te herhalen. Daar won milieuorganisatie Urgenda samen met 886 mede-eisers, de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op om zijn burgers tegen de gevolgen van klimaatverandering te beschermen en de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. De klimaatzaak in Nederland was de eerste in haar soort en kreeg wereldwijd navolging.

Word medestander

Je kan ook medestander worden in onze rechtszaak. Het duurt slechts 2 minuten, is risicoloos en gratis. Met hoe meer we zijn, hoe sterker het signaal.

Ik word medestander

Steun ons financieel

Onze kosten worden volledig gefinancierd door giften. Voor de prijs van één koffie per maand geef jij onze rechtszaak nog meer slaagkansen.

Ik doneer