Klimaatzaak

Financiën en organisatie

Transparantie

Klimaatzaak is een actie van burgers. We krijgen geen enkele overheidssteun en zijn volledig afhankelijk van giften om deze rechtszaak te financieren.
Transparantie is voor ons een evidente waarde. Hier vind je alle nuttige informatie over wie we zijn en wat we met het opgehaalde geld doen.

Waar dient het opgehaalde geld voor?

De opgehaalde fondsen dienen om de juridische kosten te dekken, de werkingskosten van de vzw en de communicatie- en sensibiliseringscampagnes.

Uitgaven 2014 - 2016

Klimaatzaak 2014-2015-2016
  • Justitiekosten
  • Lonen
  • Communicatie
  • Fondsenwervingskosten
  • Algemene kosten

Begroting 2017 - 2018

Klimaatzaak 2017 - 2018

Hoeveel geld is er nodig?

Het is onmogelijk om te voorspellen hoeveel de rechtszaak precies zal kosten. Tussen 2014 en 2017, werden bijna 10.000 arbeidsuren geïnvesteerd terwijl de rechtszaak, in het beste geval, pas in oktober echt van start gaat (Lees de evolutie van de rechtszaak).

Om hoeveel gaat het dan precies?

Ons doel voor de komende maanden is om ongeveer 250.000 € in te zamelen. Deze som (bovenop de reeds 347.000 € die werden ingezameld) zal ons toelaten om de juridische kosten en de werkingskosten te dekken. Om zo transparant mogelijk te zijn, hebben we beslist om de cijfers te publiceren.

Onze boekhouding ofwel jaarrekeningen ondergaat een audit en de resultaten zullen zo snel mogelijk op een onafhankelijk platform worden gepubliceerd. donorinfo.be. Klimaatzaak vzw werd ook opgenomen op Goededoelen.be, een website van de Koning Boudewijnstichting.

Hoeveel personen werken bij Klimaatzaak?

Een team van juristen

Het advocatenbureau Equal Partners is gemandateerd in de rechtszaak om Klimaatzaak en de 55483 mede-eisers te vertegenwoordigen samen met de Nederlandse topadvocaat Roger Cox. Deze laatste pleitte reeds het gelijkaardige en succesvolle proces in Nederland. Beiden hebben ingestemd om aan een gereduceerd tarief te werken. Meester Denis Philippe van advocatenkantoor Philippe & Partners zal de werkzaamheden van de juridische adviesraad voor Klimaatzaak coördineren.

Een gespecialiseerd advocatenbureau vertegenwoordigt Klimaatzaak voor het Hof van Cassatie die zich zal moeten uitspreken over de taalkwestie. (Lees de evolutie van de rechtszaak).

Een team voor sensibilisering en coördinatie.

Een coördinator, Sarah Tak, werkt 4 dagen per week om de coherentie en efficiëntie te garanderen.

Een collectief van marketing en internet professionals. Unanimous is gemandateerd om ondersteuning te bieden bij de groei van de organisatie (zichtbaarheid, bekendheid, aanwerving van mede-eisers…)

Een onafhankelijk boekhoudkantoor, BlueGround NV

Enthousiaste vrijwilligers

11 oprichters: Serge de Gheldere, Ignace Schops, Johan Van Den Bosch, Lambert Schoenmaekers, Dirk De Clippeleir, Tom Lenaerts, Francesca Vanthielen, Nic Balthazar, Stijn Meuris, Koen Vanmechelen, Tom Brookes.

18 ambassadeurs : Sihame El Kaouakibi (sociaal ondernemer), Stan Van Samang (zanger), Saartje Vandendriessche (TV presentatrice), Stijn Devillé (toneelschrijver en regisseur), Griet Op De Beeck (schrijfster), Peter Tom Jones (ingenieur urbanist), Michel Genet (politiek directeur), Wannes Capelle (zanger), Tine Hens (journalist), Tomas Wyns (onderzoeker), Jonathan Holslag (onderzoeker), Kamagurka (artiest), Alexia Leysen (toneelschrijfster en activiste), Jef Neve (pianist), Jeroen Olyslaegers (schrijver), Joost Callens (ondernemer), Stefan Grosjean (ondernemer), David Van Reybroeck (schrijver)

Een raad van bestuur samengesteld uit Serge de Gheldere (Voorzitter), Ignace Schops (Vice-voorzitter), Lambert Schoenmaekers (Schatbewaarder) en Francesca Vanthielen, Dirk De Clippeleir en Johan Van Den Bosch.

en meer dan 40 vrijwilligers die regelmatig de werking ondersteunen en helpen bij verschillende acties en projecten van Klimaatzaak.

Wat gebeurt er met het geld aan het eind van de rechtszaak?

Indien we de zaak verliezen dan zal de vzw over voldoende fondsen beschikken om alle gerechtskosten te betalen.

Bij een overwinning daarentegen werd er overeengekomen dat de overblijvende fondsen volledig worden overgedragen aan Belgische organisaties en projecten die werken rond ecologie en transitie.

Steun

Ik steun de VZW

Ik draag bij aan de juridische-, administratie- en promotiekosten

Doneer
Deel

Klimaatzaak in beeld

Met hoe meer we zijn, hoe meer kans we maken om te winnen.

Deel via Facebook