Klimaatzaak

Over Klimaatzaak

Wie is Klimaatzaak en hoe besteden we ons geld?

Klimaatzaak is een democratische en collectieve actie van burgers die de Belgische overheden willen dwingen hun klimaatbeloftes na te komen. De rechtszaak werd in 2014 opgestart door vzw Klimaatzaak en ondertussen sloten 58586 bezorgde Belgen zich als mede-eiser aan. Wij krijgen geen overheidssteun en zijn volledig afhankelijk van giften om de rechtszaak te financieren. Omdat we transparantie belangrijk vinden, delen we op deze pagina alle nuttige informatie over wie we zijn en wat we met het opgehaalde geld doen.

Klimaatzaak is een democratische en collectieve actie van burgers die de Belgische overheden willen dwingen hun klimaatbeloftes na te komen. De rechtszaak werd in 2014 opgestart door vzw Klimaatzaak en ondertussen sloten 71095 bezorgde Belgen zich als mede-eiser aan. Wij krijgen geen overheidssteun en zijn volledig afhankelijk van giften om de rechtszaak te financieren. Omdat we transparantie belangrijk vinden, delen we op deze pagina alle nuttige informatie over wie we zijn en wat we met het opgehaalde geld doen.

Hoe besteden we ons geld?

Het ingezamelde geld dient om de juridische kosten, de werkingskosten van de vzw en de kosten voor de communicatie en fondsenwerving te dekken. Het is onmogelijk om te voorspellen hoe lang de rechtszaak zal duren en hoeveel ze precies zal kosten. Blijft er na de rechtszaak geld over, dan wordt het overgedragen aan Belgische organisaties en projecten die werken rond ecologie en transitie.

Uitgaven 2014 - 2022

  • Administratie
  • Communicatie & Fondsenwerving
  • Juridisch
  • Personeel
  • Diverse

Begroting 2023

+
Inkomsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Giften 119 275 € 166 598 € 46 150 € 57 638 € 216 899 € 277 391 € 184 767 € 287 143 € 222 755 €
Evenementen 0 € 4 500 € 149 533 € 7 171 € 169 927 € 1 700 € 21 000 € 1 000 € 0 €
Stichtingen 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Totaal 119 275 € 171 100 € 195 724 € 64 942 € 386 867 € 286 104 € 205 767 € 288 144 € 222 758 €
Uitgaven 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Administratie 3 165 € 9 083 € 11 627 € 17 111 € 15 417 € 13 127 € 16 656 € 24 667 € 25 516 €
Communicatie & Fondsenwerving 16 466 € 9 182 € 126 138 € 56 083 € 146 743€ 60 506 € 33 707 € 67 950 € 16 486 €
Juridisch 52 897 € 66 095 € 10 293 € 312 € 45 578 € 188 347 € 23 411€ 149 514 € 116 761 €
Personeel 32 319 € 59 693 € 38 385 € 28 696 € 70 285 € 89 967 € 94 356 € 101 314 € 94 223 €
Diverse 858 € 1 227 € 860 € 507 € 530 € 7 151 € 6 663 € 6 619 € 609 €
Totaal 105 705 € 145 280 € 187 303 € 102 709 € 278 552 € 359 099 € 174 792 € 350 064 € 253 595 €

Wie zet zich in voor Klimaatzaak?

Een team van juristen

Meesters Audrey Baeyens en Carole Billiet van Baeyens & Billiet, samen met Meester Roger Cox van Paulussen advocaten, die in 2015 de Nederlandse Klimaatzaak en in 2021 de Shell-zaak won, vertegenwoordigen Klimaatzaak en alle mede-eisers.

Een raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 7 leden. Zij zetten de strategische lijnen van Klimaatzaak uit en werken onbezoldigd.

11 oprichters, 22 ambassadeurs en meer dan 40 vrijwilligers

Vzw Klimaatzaak werd in 2014 opgericht door 11 bezorgde burgers die actie wilden ondernemen tegen het kwakkelende Belgische klimaatbeleid. In de loop der jaren hebben 22 ambassadeurs en meer dan 40 vrijwilligers mee hun schouders onder het project gezet. Zij helpen Klimaatzaak bij verschillende acties en projecten.

Een team voor de coördinatie en communicatie

Klimaatzaak heeft één personeelslid, Sarah Tak , die alles coördineert. Voor de boekhouding wordt ze bijgestaan door Fidiaz , voor de communicatie door Unanimous en Cypres.

Vereniging Zonder Winstoogmerk

Klimaatzaak is een vereniging zonder winstoogmerk. Transparantie vinden we belangrijk en vanzelfsprekend.

Overdracht van beveiligde gegevens

Alle financiële informatie die via onze website ingegeven wordt, is beveiligd. Wij bewaren geen enkele gevoelige financiële informatie op onze servers.

Bescherming van de privacy

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet, behalve indien u ons een duidelijke toestemming hebt gegeven. Download onze privacyverklaring.

Word medestander

Je kan ook medestander worden in onze rechtszaak. Het duurt slechts 2 minuten, is risicoloos en gratis. Met hoe meer we zijn, hoe sterker het signaal.

Ik word medestander

Steun ons financieel

Onze kosten worden volledig gefinancierd door giften. Voor de prijs van één koffie per maand geef jij onze rechtszaak nog meer slaagkansen.

Ik doneer