Klimaatzaak

FAQ

Al je vragen over Klimaatzaak beantwoord

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

De rechtszaak

+

Daar gaan we niet van uit. In Nederland werd dezelfde rechtszaak gewonnen en legde de rechter de overheid ambitieuze, bindende reductiedoelstellingen op. En als we de rechtszaak toch zouden verliezen, dan hebben we tenminste geprobeerd om het tij te keren via deze democratische weg. Bij verlies is de kous trouwens nog niet af. Dan tekenen we mogelijk hoger beroep aan. Bovendien zal vzw Klimaatzaak wellicht andere klimaatacties ondersteunen of initiëren. Er staat immers veel op het spel.

+

Klimaatzaak eist van onze overheden enkel dàt ze hun klimaatbeloftes nakomen. Daar kan de rechter zich wel degelijk over uitspreken. Over de vraag hoe die doelstellingen gehaald moeten worden, mag hij/zij geen uitspraak doen. De rechter mag het politieke domein met de bijhorende beleidskeuzes en -overwegingen niet betreden.

+

Nee. Integendeel. Klimaatzaak wil een hulpmiddel zijn, een activator voor duurzame maatschappelijke en politieke verandering. We gebruiken dit rechtsmiddel niet tegen een minister of een regering, maar uit liefde voor de samenleving en voor het klimaat. Niet tegen, maar voor. Samen, als het kan.

Mede-eiser worden

+

Ja. Heb je nog een Belgisch gsm-nummer, dan kan dat eenvoudig via het sms-verificatiesysteem op onze website. Heb je geen Belgisch gsm-nummer, dan kan je mede-eiser worden door deze volmacht in te vullen en ondertekend terug te sturen:

  • Via de post: druk je volmacht af en stuur hem naar vzw Klimaatzaak, De Fiennestraat 77, 1070 Brussel, België
  • Of via e-mail: stuur de volmacht als pdf of leesbare foto naar info@klimaatzaak.be
+

Als minderjarige ben je zelf niet bevoegd om als mede-eiser op te treden. Je moet vertegenwoordigd worden door je wettelijke vertegenwoordiger(s): je ouder(s) of je voogd. Als beide ouders het gezag hebben, moeten ze je samen vertegenwoordigen. Je ouder(s) of voogd kunnen je vertegenwoordigen door dit formulier in te vullen en ondertekend terug te sturen:

  • Via de post: druk het formulier af en stuur het naar vzw Klimaatzaak, De Fiennestraat 77, 1070 Brussel, België
  • Of via e-mail: stuur het formulier als pdf of leesbare foto naar info@klimaatzaak.be
+

Nee. De vzw neemt alle juridische kosten op zich. Geen enkele mede-eiser zal iets van de gerechtskosten moeten betalen, wat het vonnis ook is. Je loopt dus geen enkel risico.

+

Nee, enkel particulieren kunnen mede-eiser worden in de rechtszaak. Als bedrijf of organisatie kan je Klimaatzaak steunen door je medewerkers/leden te informeren over de mogelijkheid om mede-eiser te worden of financieel te steunen. Je kan Klimaatzaak ook mee op de kaart te zetten, door onze boodschap te delen via e-mail of sociale media.

+

Nee. Als mede-eiser geef je onze advocaten een volmacht om jou te vertegenwoordigen in de rechtszaak. Je kan deze volmacht intrekken tot op het moment van neerlegging bij de griffie (begin mei 2019). Laat het ons weten via info@klimaatzaak.be.

+

Om er zeker van te zijn dat je verklaring geldig is voor de rechtbank, hebben we al die gegevens nodig. We gebruiken je gsm-nummer om te bewijzen dat je niet zonder je toestemming door iemand anders ingeschreven werd.

+

Dat laat ons toe om je identiteit te bevestigen. Het garandeert dat niemand de verklaring in jouw naam kan invullen zonder je toestemming. De sms ontvangen is gratis.

Doneren

+

Nee. Instellingen die zich met de bescherming van het leefmilieu bezighouden, kunnen enkel fiscale attesten uitreiken als ze door de federale of een gewestelijke overheid gesubsidieerd worden. Klimaatzaak ontvangt geen subsidies. Bovendien zijn de overheden de gedagvaarde partijen in onze rechtszaak.

+

Dat is onmogelijk te voorspellen. Zowel het advocatenkantoor Equal Partners als de Nederlandse advocaat Roger Cox krijgen een vergoeding. Beiden hebben ingestemd om aan een gereduceerd tarief te werken. Op de pagina Over ons vind je al onze financiële informatie.

+

Alle donaties worden gebruikt om vzw Klimaatzaak te financieren. Enerzijds zijn er de juridische kosten, zoals de honoraria van het advocatenteam, de deurwaarderskosten, de dossierkosten enz. Anderzijds zijn er werkingskosten van de vzw: de personeelskosten van 1 voltijdse medewerkster, de kosten voor het onderhoud van de website, voor het organiseren van events, voor tweetalige communicatie enz. Op de pagina Over ons vind je al onze financiële informatie.

INFO

Meer info? Andere vraag?

Heb je nog een vraag die hier niet beantwoord wordt? Wil je meer info over Klimaatzaak? Aarzel niet ons te contacteren.

Word mede-eiser

Je kan ook mede-eiser worden in onze rechtszaak. Het duurt slechts 2 minuten, is risicoloos en gratis. Met hoe meer we zijn, hoe sterker het signaal.

Ik word mede-eiser

Steun ons financieel

Onze kosten worden volledig gefinancierd door giften. Voor de prijs van één koffie per maand geef jij onze rechtszaak nog meer slaagkansen.

Ik doneer