Klimaatzaak

« Klimaatzaak kan een belangrijk rol spelen voor de toekomst van mijn kindje. En dat van jou. »

— Selah Sue

Geboortelijst

Je kindje heeft alles. Nu nog een leefbare toekomst?

Wie anders dan jijzelf voelt beter aan wat je kindje allemaal nodig heeft om een perfecte start te maken? Toch heb je niet àlles zelf in de hand. De garantie op een duurzame en aantrekkelijke wereld bijvoorbeeld. Open hier een geboortelijst.

Contacteer ons
waarom?

Klimaatzaak, de rechtszaak waarbij iedereen wint.

Onze overheid kijkt vandaag helaas niet ver genoeg vooruit en ons klimaatbeleid moet beter. Klimaatzaak wil onze politici verplichten hun belangrijke rol te vervullen. Zodat jouw kind en alle volgende generaties opgroeien in een aantrekkelijke wereld. Dat willen we toch allemaal? Open hier een geboortelijst en schenk je kind het allermooiste cadeau: een leefbare toekomst.

Als we onze planeet leefbaar willen houden, dan moeten we nù actie ondernemen. Zijn we het niet verplicht aan onszelf én aan alle volgende generaties?

Aangezien de Belgische overheden niet snel genoeg te werk gaan om onze duurzame toekomst te vrijwaren, startte Klimaatzaak een rechtszaak. We nemen het heft in eigen handen en vragen jou om ook je stem te laten horen. Word mede-eiser en bepaal mee hoe onze toekomst en die van onze kinderen eruit zal zien. Want Klimaatzaak is een rechtszaak waarbij iedereen wint. Welkom!