Preloader
167.598 € van 300.000 €
Doneer
fr

De rechtszaak waarbij
iedereen wint

De rechtszaak

Klimaatzaak spande een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden. Deze tijdslijn brengt meer inzicht in het verloop van onze gerechtelijke stappen.

De Nederlandse advocaat Roger Cox schreef het boek “Revolutie Met Recht”, een helder en wereldschokkend boek dat leest als een trein. Roger Cox is, naast Stichting Urgenda, één van de aanvoerders van de rechtszaak tegen de Nederlandse staat.

Na een onvergetelijke ontmoeting met Roger Cox beslisten de oprichters van Klimaatzaak om tot actie over te gaan. Ze zochten samen met Cox de ideale partners voor België en dat werden de Brusselse advocaten van Philippe & Partners.

Onder leiding van Meester Denis Philippe en met de volle steun van Meester Roger Cox wordt de Belgische Klimaatzaak voorbereid. Lees hier de dagvaarding.

De Tijdslijn :

1 december 2014: De vzw Klimaatzaak stuurt via een aangetekende brief een ingebrekestelling naar de 4 Belgische overheden  (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Gewest en de federale staat). Klimaatzaak vroeg de overheden om hun verplichtingen – de Belgische uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 40% verminderen ten opzichte van 1990 – na te komen.

Maart 2015: Klimaatzaak wordt uitgenodigd door federaal minister Marghem om samen met de vier bevoegde ministers rond de tafel te zitten. Het blijkt onmogelijk een consensus te bereiken.

27 april 2015: Klimaatzaak stuurt een dagvaarding naar de gerechtsdeurwaarder.

1-2 juni 2015: Een maand later belandt de dagvaarding bij de betrokken ministers. Dit betekent de start van de rechtsprocedure. De bevoegde rechtbank is de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Op basis van de geldende taalwetgeving moest de procedure opgestart worden in het Frans.
Enkel wanneer een verwerende partij in Brussel gevestigd is, bestaat er de keuze om te dagvaarden in het Nederlands of in het Frans. Aangezien in de klimaatzaak één van de verwerende partijen (het Waals Gewest) buiten Brussel gelegen is, bestaat deze keuze volgens de taalwetgeving niet en moest de zaak in het Frans ingeleid worden.

11 juni 2015: Tijdens de inleidende zitting vraagt het Vlaams Gewest een wijziging van de taal van de gerechtelijke procedure naar het Nederlands. Indien dit niet mogelijk is, wenst het Vlaamse Gewest een opsplitsing van de procedure. Dit houdt in dat er twee processen gevoerd moeten worden: één in het Nederlands en één in het Frans. Naast een verdubbeling van de gerechtskosten is het risico reëel dat er twee verschillende vonnissen uitgesproken worden.

25 september 2015: De Franstalige rechtbank van eerste aanleg kent het Vlaams Gewest geen wijziging toe.

23 oktober 2015: Het Vlaams Gewest legt zich niet neer bij de beslissing en vecht de beslissing aan. Door middel van een speciale procedure bij een arrondissementsrechtbank, een rechtscollege met Nederlandstalige en Franstalige rechters. Zij oordelen of de taalwetgeving werd geschonden door de Franstalige rechter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

8 februari 2016: De arrondissementsrechtbank bevestigt met haar vonnis de eerste uitspraak. De taal van de procedure blijft Frans. Bovendien moet de zaak één geheel blijven tegenover alle overheden.

26 april 2016: Vlaams Minister Joke Schauvliege maakt in de Commissie Leefmilieu bekend dat ze tegen de beslissing in cassatie gaat. Ze wil via het Hof van Cassatie het vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigen. Een uitspraak van de Hof van Cassatie kan nog eens voor 18 maanden extra vertraging zorgen.

Over het klimaat zelf werd sinds het begin van de rechtszaak in juni 2015 – letterlijk – in alle talen gezwegen. Voor Klimaatzaak heeft de taal waarin het proces zal gevoerd worden geen belang, voor ons primeert het uiteindelijke doel.

En nu? Eens de rechtszaak echt van start gaat, zal dit nog een lange periode in beslag nemen.

Eerst zullen alle partijen om beurt de kans krijgen om hun schriftelijke argumenten of conclusies over te maken aan de andere partijen. Deze conclusierondes kunnen tot 12 à 18 maanden in beslag nemen.

Nadat alle conclusies tussen de verschillende partijen zijn uitgewisseld, vindt de pleitzitting plaats. Tijdens deze zitting pleiten de advocaten van alle partijen voor de rechter en lichten ze hun schriftelijke argumenten toe. Dit is een openbare zitting waarop alle mede-eisers aanwezig mogen zijn.

Eén tot drie maanden later zal de rechter zijn vonnis uitspreken. Dan valt de beslissing of de eisen van Klimaatzaak ingewilligd zullen worden.

Ontkenning lost niks op, actie wel. Het is de allerhoogste tijd.

- Griet Op De Beeck, auteur. -

Klimaatopwarming bedreigt onze welvaart en veiligheid. Wij moeten dit stoppen.

- Jonathan Holslag, politicoloog -

De vraag is niet hoe de mens de aarde kan redden, maar hoe de mensheid zichzelf kan redden van een opwarmende aarde.

- Alexia Leysen, theatermaakster -

Kunnen we vandaag achterom kijken en beweren dat we ons best gedaan hebben? Morgen hopelijk wel…

- Sihame El Kaouakibi, sociaal onderneemster -

De grootste groep slachtoffers van klimaatverandering is er het minst verantwoordelijk voor. Ik steun.

- Tine Hens, journaliste -

Wat je als gewone burger kan doen om het verschil te maken? Mede-eiser worden tiens…

- Stan Van Samang, zanger & acteur -

Op vlak van klimaatbeleid is België sterk geëvolueerd. Van leider naar lijder.

- Saartje Vandendriessche, presentatrice -

Ik ga liever naar het Zuiden dan andersom.

- Kamagurka, cartoonist -

Het is win-win of lose-lose. Onze regeringen zijn aan zet.

- Serge de Gheldere, voorzitter vzw Klimaatzaak -

Worden we herinnerd als helden? Of als onverschilligen die het nalieten het klimaat te redden?

- Ignace Schops, klimaatambassadeur -

Het is 5 over 12. Maar onze overheid slaapt nog.

- Stijn Meuris, schrijver & muzikant -

Dit vergt iets meer dan 5 minuten politieke moed. Maar het moet.

- Joost Callens, CEO Durabrik -

A force d'avoir crié "act now" à des manifs, je trouve que tous les moyens démocratiques sont légitimes pour faire bouger nos politiques sourds et aveugles.

- Michel Genet, directeur Etopia -

4 klimaatministers, 0 beleid. Hoog tijd dat we in beweging komen.

- Stijn Devillé, theatermaker -

Verandering begint bij de overtuiging dat je iets kan veranderen.

- Dirk De Clippeleir, algemeen directeur AB -

Omdat men best gaat blussen aan het begin van een brand. Niet aan het einde.

- Nic Balthazar, regisseur -

Als we de waarde van de aarde niet verzekeren, wat dan wel?

- Johan Van Den Bosch, bioloog -

Word mede-eiser van Klimaatzaak. Want mede-slachtoffer van klimaatbeleid bent u al.

- Francesca Vanthielen, presentatrice/actrice -

Onze Klimaatzaak is een noodzaak. Uw steun is een fantastische zaak.

- Lambert Schoenmaekers, projectleider RLKM -

Hoe kan je koel blijven als de aarde opwarmt?

- Koen Vanmechelen, kunstenaar -

How we choose to combat climate change is the ultimate test of our humanity.

- Tom Brookes, director ECF -

Wie nu nog niet wakker is heeft zich van eeuw vergist.

- Jeroen Olyslaegers, auteur -

Waarom wij u voor de rechter dagen, Mevr Schauvlieghe? Voor mijn kinderen. En die van u.

- Sarah Van Riel, project manager -

Verandering van klimaat begint bij verandering van beleid. Alle steun is welkom.

- Tim Coene, copywriter vzw Klimaatzaak -

Gezocht: mede-eisers om onze klimaatministers op te warmen.

- Tom Lenaerts, tv-maker -

De aarde is al opgewarmd, maar de politiek zit nog in de kleedkamer.

- Wannes Cappelle, zanger & acteur -

De trein van transitie is vertrokken. Rijden we mee of blijven we staan?

- Peter Tom Jones, onderzoeker & auteur -

Als meer dan 30.000 burgers vragen om 1 klimaatbeleid, dan moeten 4 klimaatministers toch meekunnen?

- David van Reybrouck -

Oplossingen en opportuniteiten: mijn wapens tegen klimaatverandering.

- Tomas Wyns, researcher -

Klimaatbestrijding is gewoon noodzakelijk. Als ondernemer streef ik naar een massale, duurzame gedragswijziging bij individuen.

- Stefan Grosjean, CEO Smappee -

Ik wil dit mee veranderen:

Word mede-eiser

De klimaatzaak in de pers

Geschreven pers

25.03.2017 Het Belang van Limburg – Pasgeboren baby zamelt gemiddeld 1.000 euro in
21.03.2017 De Standaard – Selah Sue is bevallen van een zoon
23.02.2017 De Morgen – Klimaatzaak scoort met nieuwe registratietool: al 7.000 nieuwe eisers
23.02.2017 MO – Klimaatzaak heeft al 8000 nieuwe mede-eisers dankzij nieuwe applicatie
23.02.2017 De Standaard – Klimaatzaak krijgt nieuwe impuls
21.02.2017 De Morgen – Klimaatzaak steekt tandje bij: mede-eiser worden, is plots doodeenvoudig
10.01.2017 MO – Verloren tijd gebruikt Klimaatzaak om meer mede-eisers te vinden
18.06.2016 De Standaard – ‘Ik kan me voorstellen dat we Shell of Engie aanklagen’
26.04.2016 Knack – Proces Klimaatzaak: Vlaamse regering in Cassatieberoep op basis van taalwet
15.04.2015 De Morgen – ‘De rechter heeft ons begrepen’
15.04.2015 De Standaard – Krachtige pleidooien in Klimaatzaak
13.04.2015 De Morgen – Het milieu red je in de rechtszaal
04.02.2015 De Morgen – ‘Ministers blussen brandend huis maar half’
04.02.2015 De Standaard – België weigert zich te engageren (en mag het uitleggen aan rechter)
06.12.2014 De Standaard – Goed bezig? Niet echt
04.12.2014 De Standaard – Klimaatzaak, rechtvaardige zaak
04.12.2014 De Tijd – Oppositie eist Vlaams ‘mea culpa’ over klimaat
03.12.2014 De Morgen – Schauvliege gebuisd voor klimaatbeleid
02.12.2014 De Standaard – Klimaatzaak mobiliseert burgers tegen overheid
02.12.2014 De Morgen – ‘Dit is een rechtszaak uit liefde’
29.11.2014 De Standaard – Bekende koppen in de bres voor het klimaat

TV

Falen is geen optie. Deze rechtszaak moet gewonnen worden. Om de hele rit te kunnen uitzitten, hebben we uw steun hard nodig.