Preloader
167.598 € van 300.000 €
Doneer
fr

De rechtszaak waarbij
iedereen wint

Reacties van onze mede-eisers

3 mei 2016 admin


Sinds minister Schauvliege vorige week aankondigde om naar het hof van Cassatie te trekken en op die manier hoopt extra  tijd te kunnen kopen door onze Klimaatzaak even op de lange baan te schuiven, werden we bedolven onder verontwaardigde reacties van mede-eisers en sympathisanten. Behalve de talloze aanmoedigingen om door te gaan, vonden we ook twee heel mooie brieven in onze mailbox van een bezorgd koppel met een boodschap aan Mevr. Schauvliege. Met de toestemming van Maarten en Katia publiceren we hier hun schrijven waarvan ze ons een copy bezorgden.

De eerste brief kwam van Maarten:

Beste mevrouw Schauvliege,

Ik schrijf u dit bericht als bezorgde burger en vader van vijf kinderen die ik een prachtige toekomst wens op deze Aarde.
Het nieuws over uw houding inzake het proces Klimaatzaak heeft mij ontstemd. Ik ben zeer teleurgesteld in de manier waarop u heel deze zaak op de lange baan schuift. Ik verwacht van een door ons verkozen minister een open en meewerkende houding, zeker als het een dergelijk belangrijk dossier aanbelangt. Als u verkondigt als minister resultaten te willen halen, vraag ik me af op welk vlak wat betreft het opwarmende klimaat.

Klimaatzaak luidt de alarmbel. Terecht. De stappen die momenteel ondernomen worden om de opwarming van de Aarde te counteren zijn veel te mager. Ik krijg de indruk dat wij als burgers hierin het voortouw moeten nemen. In mijn omgeving merk ik dat veel mensen daartoe bereid zijn. Politieke steun zou daarbij welkom zijn.

Beste mevrouw Schauvliege, We hebben al lang genoeg getreuzeld. Het zou van politieke moed getuigen, mocht u afzien van dit hoger beroep en daadwerkelijk de waarheid onder ogen zien, daaruit conclusies trekken en uw beleidsnota gepast bijsturen. Ten voordele van het klimaat, ten voordele van de Aarde, ten voordele van onze leefomgeving, ten voordele van onze toekomst,

ik groet u vriendelijk,

Maarten Ledeganck

 

Een beetje later ontvingen we een aanvullende brief van zijn vrouw Katia

Beste mevrouw Schauvliege,

Hier ben ook ik weer, Katia Van Avermaet, moeder van dezelfde 5 prachtige kinderen.  Zij verdienen een toekomst op een gezonde Aarde, zij verdienen natuur om in te spelen, zij verdienen gezonde lucht.  Voor hen, maar ook voor mezelf heb ik beslist om niet langer te zwijgen.

De mensen die de Klimaatzaak hebben opgestart, krijgen mijn onvoorwaardelijke steun.  Zij vertegenwoordigen de stem van verontruste burgers.  Verontruste burgers die u en al de ministers van de Vlaamse regering een kans hebben gegeven om op te komen als vertegenwoordiger van het volk.  Inderdaad: het is zo: mevrouw Schauvliege, u bent mijn stem in de politiek, u bent verkozen om mij te vertegenwoordigen.  Nu: ik ben niet langer akkoord met het beleid dat u voert inzake de bescherming van de Aarde.  U dient gehoor te geven aan deze Klimaatzaak en alles in het werk te stellen om de verdere opwarming van de Aarde te counteren.

Hebt u kinderen, mevrouw Schauvliege?  Ligt u soms ’s nachts wakker over hoe de wereld er zal uitzien binnen tien, twintig, dertig jaar?  Of denkt u na over hoe u de stem van het volk nog wat langer kan negeren, hoe u het gerechtsapparaat zo kunt gebruiken dat de zaak op de lange baan wordt geschoven zodat u even, ja heel even, respijt hebt?

Misschien is het tijd voor echte politieke moed?  Zie af van dat hoger beroep en zie de waarheid onder ogen.  Voer een krachtdadige politiek, een politiek voor het goed van de mensen en de Aarde, want daar bent u voor gekozen.

 Katia Van Avermaet

Een selectie uit andere mails die we ontvingen:

“Doordoen! Allemaal truken van de foor van de huidige politici.  Niet laten afleiden met deze akkefietjes.”

“Volhouden, mannen ! Wij, en het klimaat, rekenen op jullie expertise. Én geduld ;))”

“Moed houden en doorgaan tot een goed einde!”

“Het is inderdaad onzinnig om de verantwoordelijkheid over het milieu bij de individuele burger te leggen als de Belgische overheid er zelf niet in slaagt om de nodige beleidsmaatregelen te treffen voor realisatie van de milieudoelstellingen.”

“Ik blijf deze zaak volgen, steunen en ‘warm houden’ in gesprekken. Voor onze kinderen”

“Schandelijk gedrag van de Vlaamse regering”

“Zucht, diepe zucht! We blijven volhouden hé, vooral jullie ploeg, bedankt daarvoor!”

“Dit is hallucinant! Overheid verkiest middelen in procedureslag te steken ipv in nuttige maatregelen! Over goed governance gesproken ..”

“Zeker verder doen en vooral de media erbij haken!“

“BRAVO! Vechten tot laatste druppel zweet of bloed. Meer media aandacht is nodig!!”

“Politici zijn enkel/hooguit gevoelig voor hun eigen PR. Blijkbaar heeft ze wel zeer veel te verbergen.”

“Weet dat ik persoonlijk ook achter jullie actie sta! Namens mijn kinderen, en later die hun kinderen”

“Eigenlijk zonde dat het moet bewezen worden in de rechtbank. Iedereen weet gewoon dat de regering al jaren fout bezig is”

“Gisteren nog een stukje gezien van De Afspraak over de Vlaamse Klimaattop waarin gesteld werd dat Geert Bourgeois grif toegeeft dat we er bijlange niet gaan komen.”

“Er kan maar 1 reden zijn om zo systematisch vertragingen in te roepen. Teveel te verbergen. Te weinig gedaan.”

“Shame on them! Do they really think people are that stupid ??”

“Grote schande”

“Blijkbaar worden de overheden bang en proberen ze op deze manier eronderuit te komen.”

“Zeker volhouden! Ha. Eens zien wie aan het langste eind trekt! Verdorienogesaantoezeg”

“Klimaat is duidelijk geen prioriteit voor de politiek”

“Onvoorstelbaar!”

“Volhouden!”

“Niet plooien!”

“Misdadig en enorm laf”

“Taal boven toekomst dus…”

“Ze weten dat ze hier in de fout zijn… Deze gerechtszaak zou een verandering van politiek betekenen, iets waar ze niets voor voelen.”

“Gewoon doordoen. Deze regering moet op haar knieën!”

“Belgische politici hebben geen schaamte meer!”

“Hoe klein kan je denken.”

“Shame on them !!!!”

“In plaats van het echte probleem aan te pakken.”

….

En dit is maar een tipje van de ijsberg. Klimaatzaak vzw bedankt iedereen voor de aanmoedingen en gaat onverminderd door want uitstel betekent helemaal geen afstel!

Ontkenning lost niks op, actie wel. Het is de allerhoogste tijd.

- Griet Op De Beeck, auteur. -

Klimaatopwarming bedreigt onze welvaart en veiligheid. Wij moeten dit stoppen.

- Jonathan Holslag, politicoloog -

De vraag is niet hoe de mens de aarde kan redden, maar hoe de mensheid zichzelf kan redden van een opwarmende aarde.

- Alexia Leysen, theatermaakster -

Kunnen we vandaag achterom kijken en beweren dat we ons best gedaan hebben? Morgen hopelijk wel…

- Sihame El Kaouakibi, sociaal onderneemster -

De grootste groep slachtoffers van klimaatverandering is er het minst verantwoordelijk voor. Ik steun.

- Tine Hens, journaliste -

Wat je als gewone burger kan doen om het verschil te maken? Mede-eiser worden tiens…

- Stan Van Samang, zanger & acteur -

Op vlak van klimaatbeleid is België sterk geëvolueerd. Van leider naar lijder.

- Saartje Vandendriessche, presentatrice -

Ik ga liever naar het Zuiden dan andersom.

- Kamagurka, cartoonist -

Het is win-win of lose-lose. Onze regeringen zijn aan zet.

- Serge de Gheldere, voorzitter vzw Klimaatzaak -

Worden we herinnerd als helden? Of als onverschilligen die het nalieten het klimaat te redden?

- Ignace Schops, klimaatambassadeur -

Het is 5 over 12. Maar onze overheid slaapt nog.

- Stijn Meuris, schrijver & muzikant -

Dit vergt iets meer dan 5 minuten politieke moed. Maar het moet.

- Joost Callens, CEO Durabrik -

A force d'avoir crié "act now" à des manifs, je trouve que tous les moyens démocratiques sont légitimes pour faire bouger nos politiques sourds et aveugles.

- Michel Genet, directeur Etopia -

4 klimaatministers, 0 beleid. Hoog tijd dat we in beweging komen.

- Stijn Devillé, theatermaker -

Verandering begint bij de overtuiging dat je iets kan veranderen.

- Dirk De Clippeleir, algemeen directeur AB -

Omdat men best gaat blussen aan het begin van een brand. Niet aan het einde.

- Nic Balthazar, regisseur -

Als we de waarde van de aarde niet verzekeren, wat dan wel?

- Johan Van Den Bosch, bioloog -

Word mede-eiser van Klimaatzaak. Want mede-slachtoffer van klimaatbeleid bent u al.

- Francesca Vanthielen, presentatrice/actrice -

Onze Klimaatzaak is een noodzaak. Uw steun is een fantastische zaak.

- Lambert Schoenmaekers, projectleider RLKM -

Hoe kan je koel blijven als de aarde opwarmt?

- Koen Vanmechelen, kunstenaar -

How we choose to combat climate change is the ultimate test of our humanity.

- Tom Brookes, director ECF -

Wie nu nog niet wakker is heeft zich van eeuw vergist.

- Jeroen Olyslaegers, auteur -

Waarom wij u voor de rechter dagen, Mevr Schauvlieghe? Voor mijn kinderen. En die van u.

- Sarah Van Riel, project manager -

Verandering van klimaat begint bij verandering van beleid. Alle steun is welkom.

- Tim Coene, copywriter vzw Klimaatzaak -

Gezocht: mede-eisers om onze klimaatministers op te warmen.

- Tom Lenaerts, tv-maker -

De aarde is al opgewarmd, maar de politiek zit nog in de kleedkamer.

- Wannes Cappelle, zanger & acteur -

De trein van transitie is vertrokken. Rijden we mee of blijven we staan?

- Peter Tom Jones, onderzoeker & auteur -

Als meer dan 30.000 burgers vragen om 1 klimaatbeleid, dan moeten 4 klimaatministers toch meekunnen?

- David van Reybrouck -

Oplossingen en opportuniteiten: mijn wapens tegen klimaatverandering.

- Tomas Wyns, researcher -

Klimaatbestrijding is gewoon noodzakelijk. Als ondernemer streef ik naar een massale, duurzame gedragswijziging bij individuen.

- Stefan Grosjean, CEO Smappee -

Ik wil dit mee veranderen:

Word mede-eiser

De klimaatzaak in de pers

Geschreven pers

25.03.2017 Het Belang van Limburg – Pasgeboren baby zamelt gemiddeld 1.000 euro in
21.03.2017 De Standaard – Selah Sue is bevallen van een zoon
23.02.2017 De Morgen – Klimaatzaak scoort met nieuwe registratietool: al 7.000 nieuwe eisers
23.02.2017 MO – Klimaatzaak heeft al 8000 nieuwe mede-eisers dankzij nieuwe applicatie
23.02.2017 De Standaard – Klimaatzaak krijgt nieuwe impuls
21.02.2017 De Morgen – Klimaatzaak steekt tandje bij: mede-eiser worden, is plots doodeenvoudig
10.01.2017 MO – Verloren tijd gebruikt Klimaatzaak om meer mede-eisers te vinden
18.06.2016 De Standaard – ‘Ik kan me voorstellen dat we Shell of Engie aanklagen’
26.04.2016 Knack – Proces Klimaatzaak: Vlaamse regering in Cassatieberoep op basis van taalwet
15.04.2015 De Morgen – ‘De rechter heeft ons begrepen’
15.04.2015 De Standaard – Krachtige pleidooien in Klimaatzaak
13.04.2015 De Morgen – Het milieu red je in de rechtszaal
04.02.2015 De Morgen – ‘Ministers blussen brandend huis maar half’
04.02.2015 De Standaard – België weigert zich te engageren (en mag het uitleggen aan rechter)
06.12.2014 De Standaard – Goed bezig? Niet echt
04.12.2014 De Standaard – Klimaatzaak, rechtvaardige zaak
04.12.2014 De Tijd – Oppositie eist Vlaams ‘mea culpa’ over klimaat
03.12.2014 De Morgen – Schauvliege gebuisd voor klimaatbeleid
02.12.2014 De Standaard – Klimaatzaak mobiliseert burgers tegen overheid
02.12.2014 De Morgen – ‘Dit is een rechtszaak uit liefde’
29.11.2014 De Standaard – Bekende koppen in de bres voor het klimaat

TV

Falen is geen optie. Deze rechtszaak moet gewonnen worden. Om de hele rit te kunnen uitzitten, hebben we uw steun hard nodig.